Sunday, 29 May 2011

MENUJU DESTINASI KE MENARA GADING. NUR ASNAWATI BAKAL KE UNIVERSTI NOTTIGHAM

Sejak kecil lagi, Nur Asnawati sudah biasa dengan persaingan. Dibesarkan dalam keluarga yang memupuk nilai-nilai ketekunan,berdikari dan kecemerlangan, Nur Asnawati sentiasa berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi daripada biasa.

Dalam peperiksaan STPM,Nur Asnawati mendapat  A+ dalam kesemua 10 mata pelajaran yang diambilnya.Beliayu kemudiannya mengambil keputusan untuk memohon biasiswa yang lebih kompetitif daripada Fullbright Foundation US yang hanya menawarkan biasiswa kepada 20 pelajar terbaik dari seluruh dunia.

Berdasarkan rekod akademiknya,tidak hairanlah bahawa   ibu muda ini merupakan pelajar Bumiputra pertama dari University Of  Notthigham yang bakal menggantikan wanita pertama Malaysia

Kursus Motivasi & Latihan Keusahawanan Jangka Pendek

Buat pertama kali di negara ini ,syarikat penyedia latihan keusahawanan  terkenal Jalinan Pro melancarkan perkhidmatan Pembangunan Usahawan Secara Profesional. Dikenali sebagai Smart Preneur yang tersedia bersama perkhidmatan Link Graduate yang membantu para graduan dan lepasan Sekolah untuk menimba pengetahuan dan pengalaman dalam dunia keusahawanan sebenar.

  1. Jalinan Pro turut membantu para usahawan mengenai kemahiran komunikasi. Ketiadaan kemahiran ini menyebabkan ramai graduan atau pelajar-pelajar lepasan sekolah ditolak dalam temuduga.Apabila ditemuduga kecekapan dan kepetahan bercakap mereka kurang baik dan tidak menunjukkan keyakinan. Sesi temuduga merupakan landasan kepada  kepada mereka terutamanya graduan menempatkan diri dalam sesebuah organisasi atau syarikat yang menjadi pilihan.namun begitu,jika mereka tidak melakukkan sehabis baik sewaktu sesi,maka jawapan yang diterima adalah gagal.

Oleh itu menjadi  matlamat Jalinan Pro untuk merealisasi  projek keusahawanan untuk lepasan graduan dan sekolah memenuhi matlamat ini.